Privacy beleid

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

DIG&DUST

DIG&DUST is een webshop in tweedehands en vintage items. DIG&DUST verwerkt je gegevens niet zonder reden en alleen als die nodig zijn voor één of meer specifieke doeleinden. Bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen versturen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door DIG&DUST, neem dan gerust contact op! DIG&DUST verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door DIG&DUST. Deze worden hieronder toegelicht.

1 - Bestellen en bezorgen

Tijdens het bestellen van artikelen verwerken we verschillende gegevens, zoals je gekozen betaalmethode en NAW gegevens om je bestelling te bezorgen en te volgen.

 

2 - Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met DIG&DUST via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en productomschrijving. 

 

3 -  Analytics

De website van DIG&DUST verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

4 - Nieuwsbrief

DIG&DUST stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van DIG&DUST. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Ontvangers

De gegevens die DIG&DUST ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Jou gegevens worden niet aan derden overhandigd mits dat nodig is voor de uitvoering van de gemaakte overeenkomst. DIG&DUST zal jouw gegevens niet doorverkopen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door DIG&DUST, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1 - Verwerking 

Wij hebben een verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie van 7 jaar voor Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen.

2 - Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met DIG&DUST via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

 

 3 - Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in WIX. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar info@diganddust.nl.

4 - Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Jouw rechten

1 - Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij DIG&DUST vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met DIG&DUST. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

2 - Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door DIG&DUST. (Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.)

 

3 - Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij DIG&DUST vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

4 - Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat DIG&DUST niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 

5 - Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat DIG&DUST jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@diganddust onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

DIG&DUST verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van DIG&DUST via de webshop. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en jouw NAW gegevens om een item naar je te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan DIG&DUST de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met DIG&DUST met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

DIG&DUST behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DIG&DUST dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DIG&DUST te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.